Loading...

Polityka Prywatności

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) szanuje prywatność użytkowników swoich stron internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron internetowych ZZM.

Polityka Prywatności podlega aktualizacji, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, dlatego prosimy o regularne śledzenie wprowadzanych zmian.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. W. Reymonta 20
30-059 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dotyczy to imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wszystkich powiązanych informacji, które otrzymujemy podczas zakupu biletów online. Nie dotyczy to danych statystycznych pozyskiwanych w trakcie odwiedzin naszej strony, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z żadną osobą.

W jaki sposób Zarząd Zieleni Miejskiej wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Dzięki naszej stronie możesz zamawiać bilety online. Aby zrealizować zamówienie ZZM przetwarza dane osobowe, które gromadzi. Zachowujemy dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które są ujawniane podczas składania zamówienia (między innymi imię i nazwisko, adres, e-mail, informacje dotyczące płatności), dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zamówienie (na mocy Art. 6  ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE – RODO, (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)).

Konto klienta

Podczas odwiedzin naszej strony online http://bilety.symbioza-krakow.pl/ możliwe jest założenie konta klienta zabezpieczonego hasłem z dostępem do wszystkich danych, które są zapisane. Można również zmieniać, poprawiać lub usuwać tego rodzaju dane oraz nimi zarządzać. Po założeniu konta klienta online zachowujemy imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych niezbędnych do założenia konta wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE – RODO, (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)).

Gromadzenie danych 

Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony internetowe Zarządu Zieleni Miejskiej są uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron, tj.:

 • informacje w dziennikach serwerów -  serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych ZZM przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. Zarząd Zieleni Miejskiej przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników tylko na czas sesji, w celu właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników. Plik cookie sesyjnego jest przechowywany w pamięci Twojego komputera w czasie, gdy przeglądasz stronę internetową, np. w celu monitorowania wybranej przez Ciebie wersji językowej strony. Cookies sesyjne są przechowywane w Twoim komputerze tylko przez krótki okres – do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej – po czym są usuwane.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych

Bezpieczeństwo płatności

Oferujemy wiele możliwości, jeśli chodzi o płatność: płatności gotówką podczas wizyty, płatność kartą kredytową oraz przelewy bankowe. Przy wyborze płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem przelewu bankowego dane dotyczące zamówienia są przekazywane odpowiednim dostawcom usług płatniczych (na mocy Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE - RODO).

W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (na przykład numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

 Ochrona danych

W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przypadkowym i nieupoważnionym usunięciem, zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem i udostępnianiem jesteśmy zobowiązani do podjęcia właściwych technicznych i organizacyjnych środków. Nasi pracownicy mają prawny obowiązek zachować poufność podczas przetwarzania danych osobowych i w związku z tym przechodzą regularne szkolenia w zakresie ochrony danych.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzamy:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe,
 • podmiotom obsługującym w naszym imieniu płatności,
 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze.

 Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Organ nadzorczy

W przypadku gdy mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Informujemy, że:

 1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników ZZM, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadań realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta.
 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a.

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane identyfikacyjne IOD: Monika Warchoł
Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl